Kurser og temadage

Kurser og temadage skræddersyes efter aftale.

Det kan være en enkelt temadag eller et kursus over flere dage

Jeg arbejder ud fra et systemisk perspektiv og med en anerkendende OG udfordrende tilgang.
Jeg ønsker at skabe refleksion, læring og udvikling.
Jeg har fokus på, at vi hver især tager ejerskab for vores måde at agere i verden på. For vores følelser, vores handlinger, vores møde med andre mennesker.

Omdrejnings punkter kan være:

  • Kommunikation
  • Samarbejde
  • Ejerskab
  • Coaching
  • Anerkendelse
  • Værdier
  • Eller?

Det er min erfaring, at læring integreres bedst via egen oplevelse, så der arbejdes i en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser og refleksion.

Ring eller send en mail.
Så kan vi i fællesskab finde ud af, om der er basis for et samarbejde.

Tidligere kunder og referencer